Ordensreglement og sikkerhedsregler for Alle der færdes på HMR

Det er enhvers pligt og følge de nedenstående regler.

 

Generelt

1. Al færdsel på hele rideskolens område sker på eget ansvar.

2. Alt tyveri er strengt forbudt og politianmeldes.

3. Opfør dig over for andre som du også ønsker de skal opføre sig over for dig.

4. Rygning er ikke tilladt indendørs—gælder også ridehallen.

5. Alle under 15 år skal bruge godkendt ridehjelm under håndtering af hesten i alle henseender.

6. Brug sikkerhedsmæssige forsvarlige sko/støvler under ridning og når du håndterer hesten.

7. Alt parkering foran stalddørene er forbudt. 

8. Ved brug af køkkenfaciliteter skal der vaskes op og gøres ren efter en selv.

9. Rytterstuen efterlades opryddet efter brug.

10. Det er tilladt at nyde en ”fredagsøl” men det er ikke tilladt at færdes i stalden eller i klubben hvis man er beruset eller påvirket på andre måder.

Hallen/udendørsbane

1. Alle, uanset alder, bærer godkendt ridehjelm under ridning.

2. Alle under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest under springning. (Vi opfordrer til at alle bruger den)

3. Fastgør dig aldrig til hesten.

4. Før altid hesten i trense eller grime + træktov.

5. Du skal behandle hesten ordentligt under ridning og håndtering. Ikke rykke, save eller flå den i munden. Brug pisk og sporer med omtanke. Andet tolereres ikke.

6. Der rides venstre mod venstre.

7. Springning uden for undervisning er kun tilladt hvis der er en hjælper på jorden på min. 18 år tilstede.

8. Longering er kun tilladt når hallen er fri, eller hvis man får tilladelse af alle dem som rider. Husk altid at rive efter din hest efter longering.

9. Longering er ikke tilladt når der er enetimer.

10. Alle skal fjerne klatter efter sin hest i både hal og på udendørsbanen.

11. Der skal skridtes til og af på hovslaget så det ikke genere andre ryttere.

12. Der rides venstre mod venstre, man tager hensyn og holder afstand til andre.

13. Det er tilladt at ride i hallen når der er enetimer men man skal vise hensyn til den der får undervisning.

14. Af hensyn til andre der rider i hallen efterlader man ikke den blå skammel midt i hallen. Hvis ikke man har en med til at flytte den må man stige op i hjørnet så den ikke genere andre.

15. Løse heste i hallen er tilladt i begrænset omfang ved længerevarende perioder med frost. Dette er altid kun tilladt under opsyn. Husk altid at rive efter din hest hvis den ruller sig, laver huller eller skraber.

16. I sommerperioden er det ikke tilladt at have heste løse i hallen.

Stalden

1. Råb og løb og leg i staldene er forbudt.

2. Efterlad aldrig din hest uden opsyn på striglepladserne og i vandspiltovet.

3. Ved brug af striglepladserne skal der tages hensyn til anden passage på staldgangen.

4. Ryd op og fej efter dig selv og din hest både i vandspiltov, på striglepladser og på staldgangen – både før og efter ridning.

5. Ryd staldgangen for udstyr inden du forlader staldgangen (evt. læg tingene ind i din hests boks).

6. Staldens åbningstider er: 06:00-22:30

7. Husk at lukke døre og porte efter dig, så det ikke giver træk i stalden.

.

Hvis du ser noget der er i stykker, så giv besked til bestyrelsen så det kan blive repareret.

Reglerne er gældende fra den 1/11 2021

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen for HMR.